Program pre turistov

Skratky v texte:

/ČZ/ – červená značka; /MZ/ – modrá značka; /ZZ/ – zelená značka; /ŽZ/ – žltá značka;

1. deň – Poludňový Grúň /chata/

Terchová, chata Vrátna, 750 m /ŽZ/ Chata na Grúni, 970 m, 1 hod.   /MZ/ Štefanová, 625 m, 1 3/4 hod.

2. deň – Zbojnický chodník /Obšívanka/ – Sokolie -Terchová kostol

Terchová, Tiesňavy, 567 m /MZ/ Zbojnícky chodník /MZ/ Malé Nocľahy, 1000 m, 1 1/4 hod.

/ŽZ/ Sokolie, 1170 m, 1 3/4 hod. /ŽZ/ sedlo Príslop, 916 m /ZZ/ chata Pod Sokolím, 650 m, 2 hod.

/ZZ/ Starý dvor, 614 m, 2 1/4 hod.

3. deň – Jánošíkové diery – Veľký Rozsutec – Štefanová

Štefanová, 625 m /ŽZ/ Podžiar, 715 m, 1/2 hod.  /MZ/ Horné Diery, 970 m, 1 hod.

/MZ/  sedlo Medzirozsutce, 1200 m, 1 3/4 hod. /ČZ/ Veľký Rozsutec, 1610 m, 2 1/2 hod.

/ČZ/ sedlo Medziholie, 1185 m, 3 1/4 hod. /ZZ/ Štefanová, 625 m, 4 1/2 hod.

Janošíkové Diery
Zima v Jánošíkových Dierach

4. deň – Veľký Kriváň – 1709 m.n.m. – Chleb

Terchová, Starý dvor, 314 m /MZ/ sedlo Príslop, 916 m, 3/4 hod.  /MZ/ Baraniarky, 1270 m

/MZ/ Kraviarské, 1360 m, 2 3/4 hod.  /MZ/ sedlo za Kraviarským, 1230 m /MZ/ Chrapáky, 1417 m, 3 1/4

hod. /MZ/ horná stanica kabínkovej lanovky Vrátna – Chleb, 1500 m, 4 hod. /ŽZ/ Snilovské sedlo,
1524 m, 4 hod. /ČZ/ Veľký Kriváň, 1709 m, 5 hod. /ČZ/ Snilovské sedlo, 1524 m, 5 1/2 hod.

/ŽZ/ horná stanica kabínkovej lanovky Vrátna – Chleb, 1500 m, 5 1/2 hod., lanovkou na chatu Vrátna

5. deň – Tiesňavy – vstup do Vrátnej

Terchová, Tiesňavy, 567 m /ZZ/ Boboty, 1085 m, 1 1/2 hod. /ZZ/ sedlo Vrchpodžiar, 745 m, 2 1/4 hod.

/ŽZ/ Podžiar, 715 m, 2 1/2 hod.  /MZ/ Dolné Diery  /MZ/ Hotel Diery – koliba Diery, 640 m, 2 3/4 hod.

Vrátna Tiesňavy
Vrátna Tiesňavy, výhľad zo Zbojníckeho chodníka

Vrátna Tiesňavy, výhľad zo Zbojníckeho chodníka

6. deň Steny – Hrebeňovka – Snilovské sedlo

chata Vrátna – výťah, 750 m /ŽZ/ Snilovské sedlo, 1524, 1 3/4 hod. *(možnosť ísť kabínkovou lanovkou)

/ČZ/ Chleb, 1674 m, 2 1/4 hod. *(1/2 hod.) /ČZ/ Hromové, 1636 m /ČZ/ sedlo Za Hromovým, 1550 m, 2 1/2 hod. *(3/4 hod.)

/ČZ/ Steny – južný vrchol, 1578 m sedlo v Stenách, 1480 m Steny – severný vrchol, 1535 m  /ČZ/ Poludňový Grúň, 1460 m, 3 1/4 hod. *(1 1/2 hod.)

/ŽZ/ chata na Grúni, 970 m, 4 hod. *(2 1/4 hod.) /MZ/ Štefanová, 625 m, 4 3/4 hod. *(3 hod.) prípadne z chaty na Grúni, 970 m, 4 hod. *(2 1/4 hod.)

/ŽZ/ chata Vrátna, 750 m, 4 1/2 hod. *(2 3/4 hod.)

Hrebeň Malej Fatry

Inverzia z vrcholu CHLEB